KORÁBBI KURZUSAINK RÉSZTVEVŐI

*

2019/20-as évfolyam

*

Szimbiózis Alapítvány

Az 1999-ben létrehozott Szimbiózis Alapítvány fő missziója peremhelyzetű, elsősorban értelmileg és halmozottan akadályozott sérült emberek oktatása, nevelése és társadalmi integrációjuk támogatása. Ennek érdekében létrehozott egy egy komplex szolgáltatási modellt, melynek fő pillérei a Szociális segítés, Foglalkoztatás, Fenntarthatóság és Szemléletformálás. A miskolci központú szervezet jelenleg 6 telephelyen dolgozik, ahol többek között segítő központokat, majorságot, éttermet, és lakóotthont is működtet.

Nézd meg a Szimbiózis infografikáját!

Magyar Élelmiszerbank Egyesület 

Magyarországon 1,8 millió tonna élelmiszer kerül a kukába évente, miközben százezrek éheznek. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület célja, hogy kapcsolatot teremtsen az országunkban felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és az arra rászorulók között. Célja, hogy az összes megmenthető élelmiszert megmentse és a lehető legrászorulóbbakhoz juttassa el, és az élelmiszerosztás hatékonyan támogassa a szociális fejlesztő munkát.

Nézd meg az Élelmiszerbank infografikáját!

Egyenlő Esélyekért Alapítvány

A Csömöri Központ alapítója 30 éve tűzte ki célul, hogy fogyatékos személyeknek emberhez méltó, a jogaikat és méltóságukat biztosító szolgáltatásokat tervez és biztosít. Jelenleg a Központokban két szervezet működik egymással szoros együttműködésben.  Az Egyenlő esélyekért! Alapítvány fogyatékos személyeknek nyújt szociális szolgáltatást, lakhatást, nappali ellátását, fejlesztést, szabadidős programokat Csömörön és a hamarosan megnyíló tápióbicskei TÁPIÓ LAND Központban. Az Összefogás az Egyenlő esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását vállalta fel nonprofit tevékenységként csömöri székhelyén, valamint fióktelepein.

Nem Adom Fel

A Nem Adom Fel Alapítvány alapelve 2005 óta változatlan: „Mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen!”. Elsődleges céljuk a “nemadomfel lelkület” kibontakoztatása a hátrányos helyzetű családokban és személyekben. Ezt a célt szolgálja számos tevékenységük, többek között az akkreditált foglalkoztatási programk, a Léleköntő autizmus program, a Nemadomfel Házak, az integrált táborok, az érzékenyítő tréningek és a 2016 óta működő Nem Adom Fel Kávézó is.

Recobin

A Recobin Kft. a szelektív hulladékgyűjtés egyik zászlóvivőjeként tekint magára; céljuk nem csak a szelektív hulladékkezelés kialakítása, de rendkívül fontosnak tartják annak népszerűsítését is.  A Recobin a hajléktalan ellátásban részesülők és egyéb hátrányos szociális helyzetben lévők számára is biztosít munkalehetőséget. Céljuk a hosszútávú foglalkoztatás és olyan munkakörnyezet megteremtése, ami az ő igényeiknek leginkább  megfelelő.

KórházSuli

A hosszas betegségből gyógyuló gyerekek egyik nagy kihívása, hogy lépést tudjanak tartani az iskolai tananyaggal és az őket visszaváró osztálytársaikkal. A KórházSuli Alapítvány azért jött létre, hogy kortárs segítők (középiskolások és egyetemisták) támogatásával egyedi képzési rendszerben segítse a beteg gyerekek oktatási- és szociális rehabilitációját.

Nézd meg a KórházSuli infografikáját!

*

InDaHouse

Az InDaHouse Hungary Egyesület önkéntesei borsodi falvakban élő, hátrányos helyzetű gyerekeknek tartanak egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat heti rendszerességgel. Céljuk, hogy a hozzájuk járó gyerekek önmegvalósító, felelős, a saját sorsukat irányító felnőttekké váljanak, akik a tőlük kapott támogatást be tudják építeni a gyermekeik nevelésébe. 2019-ben megnyították az  InDaHouse Önkéntes- és Gyerekközpontot Hernádszentandráson, ami gyermekfoglalkozásoknak és önkéntesszállásnak ad helyet.

Nézd meg az InDaHouse infografikáját!

Appy

Az Appy Nonprofit Zrt. olyan szervezetek támogatását tűzte ki célul, akik beteg vagy súlyosan hátrányos helyzetű gyerekek és családjaik életét segítik munkájukkal. Az Appy munkatársai a civil szervezeti működést jellemző kihívásokra keresnek újfajta válaszokat, ennek során egymást támogató, magabiztosabb civil közösséget építenek. Céljuk továbbá, hogy hozzájáruljanak egy szemléletváltáshoz, aminek következtében egyre többen vállalnak felelősséget valamilyen jó ügy iránt.

Nézd meg az Appy infografikáját!

***

2018/19-es évfolyam

MagikMe

A MagikMe egy társadalmi startup, amely inklúzív játszótéri játékokat tervez és árusít mozgássérült gyerekek számára. Ezek a játékok lehetővé teszik a gyerekeknek, hogy együtt játsszanak ugyanazon a játékon, közös élményeket megélve és egymást megismerve, így építve toleránsabb közösségeket és társadalmat. Társadalmi vállalkozásként a nyereség 55%-át invesztálják vissza, hogy segítsék a fogyatékosággal élő gyermekek elfogadását és biztosítsák küldetésük sikerességét.

Nézd meg az MagikMe (Nestingplay) infografikáját!

Felelős Gasztrohős

A Felelős Gasztrohős Alapítvány küldetése a fenntartható és egészséges étkezés támogatása. Vallják, hogy környezetbarát gasztronómiai megoldásokkal zöldebbé és egészségesebbé tehetjük étkezéseinket, s ezáltal jót teszünk magunkkal és környezetünkkel is. Jelmondatuk, hogy mindenki lehet hős, és falatonként képesek vagyunk megváltoztatni a világot! Hosszútávú céljuk, hogy a társadalomban megjelenjen az igény a felelős táplálkozásra, a szolgáltatói szektorban pedig az a tudás, amellyel ezeknek az igényeknek meg tud felelni.

Nézd meg a Felelős Gasztrohős infografikáját!

<<ESETTANULMÁNY>>  A Felelős Gasztrohős Alapítvány & az Impact Academy képzés

Igazgyöngy Alapítvány

Az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a berettyóújfalui kistérségben működik 1999 óta. Fő tevékenysége a tehetséggondozás és személyiségfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre. Az alapítvány a generációs szegénységben élő gyerekek, családok életesélyeinek megváltoztatásáért és integrációjáért dolgozik, melyet komplex problémaelemzéssel és -kezeléssel valósít meg. A cél, hogy kevesebb legyen a szegénységből kitörni képtelen ember, elfogadóbb a társadalom és élhetőbb a körülöttünk levő világ.

Nézd meg az Igazgyöngy Alapítvány infografikáját!

<<ESETTANULMÁNY>> Az Igazgyöngy Alapítvány & az Impact Academy képzés

NANE Egyesület

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület 1994 óta dolgozik a nők és gyerekek ellen elkövetett párkapcsolati és családon belüli erőszak felszámolásáért, tevékenységük egyéni, közösségi és társadalmi szinten zajlik. Vallják, hogy a nők elleni erőszak a nemek közötti egyenlőtlenség egyik megjelenési formája és egy ideális világ mentes lesz a nemi alapú diszkriminációtól, születésünktől kezdve „elrendelt” hatalmi különbségektől, a szexizmustól és a nőket érő kizsákmányolás minden formájától.

Nézd meg a NANE infografikáját!

Mindenegyüttmegy Egyesület

A Mindenegyüttmegy Egyesület fő célja a fenntarthatóság, ökolokalizmus, kiközösségek és az ún „gyüttmentek” támogatása. Az egyesület a gyüttmentek erősítésén, közösséggé szervezésén munkálkodik. A gyüttmentek éltető cselekedeteikkel egy új, ökológiai paradigma megtapasztalásán, létrehozásán dolgoznak. Az egyesület a Gyüttment Fesztivál szervezője, mely a  vidéken újrakezdő, a környezettudatos vidéki életet, értékrendet választó, tájba illeszkedő emberek, közösségek, és a hozzájuk kapcsolódó városi gondolkodók éves nagy találkozója.

Nézd meg a Gyüttment Fesztivál infografikáját!

Technológiai Oktatásért Alapítvány

A Technológiai Oktatásért Alapítvány fiatalok számára nyújt ingyenes technológiai foglalkozásokat újszerű oktatási formában. Fő projektje a Skool, mely 8-18 éves korú lányokat, legújabb projektjük pedig a KódKlub projekt, mely 4-21 év éves, gyermekotthonokban élő, hátrányos helyzetű fiatalokat célozza meg. Céljuk a női esélyegyenlőség, diversity, versenyképesség javítás, digitális kompetencia fejlesztés, a hátrányos helyzetű gyermekek digitális tudásának fejlesztése, hogy olyan hasznos, 21. századi ismereteket szerezzenek a technológia területén, mely a jövőjüket támogatja és segíti továbbtanulási és elhelyezkedési esélyeit.

Nézd meg a Skool infografikáját!

Strázsa Tanya Közhasznú Szociális Szövetkezet

A szociális szövetkezet célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű – elsősorban értelmi fogyatékossággal élő – embereket, számukra munkahelyeket hozzon létre, és ezzel hozzájáruljon életminőségük javulásához. Vállalkozói tevékenységük a Strázsa Vendégház és Tanya működtetését, nyitott, ingyenes kulturális és szabadidős programok szervezését foglalja magában. Kiemelkedő programjuk a Strázsapróba elnevezésű képzés, amely komplexen kezeli a közoktatásból kikerült értelmi fogyatékossággal élő fiatalok helyzetét.

Nézd meg a Strázsatanya infografikáját!

A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány

Az Alapítvány célja az intézményesített tanulás perifériájára szorult tanulók számára alternatív tanulási formák terjesztése, fejlesztése, támogatása, a rendszer nyitottá tétele a lemaradó csoportok számára. Fő tevékenysége az E-tanoda program, amelyben budapesti gimnazisták online tanórákon segítenek hátrányos helyzetű társaiknak. Víziója egy digitális mentorhálózat kiépítése, amely a 21. századi pedagógia eszközeit és módszereit alkalmazva tud hatékonyan segíteni, miközben hidakat épít egymástól elszigetelten élő kortárs csoportok között.

Nézd meg az E-tanoda infografikáját!

IttaSzezon!

Az IttaSzezon! csapata egy olyan innovatív, online platformot fejlesztett, aminek segítségével összehozzák az ős- és kistermelőket azon városlakókkal, akiknek fontos, hogy egészségeset, frisset, eredetit, ízleteset és hazait egyenek és igyanak. Az IttaSzezon! célja, hogy a termelők rövid időn belül nagy mennyiségű terméket tudjanak értékesíteni egy fuvarral, így idejük nagy részét a gazdaságaikban tudják tölteni; a vásárlók pedig gyorsan jussanak helyi, megbízható forrásból élelmiszerhez.

Nézd meg az IttaSzezon! infografikáját!

<<ESETTANULMÁNY>> Az IttaSzezon! & az Impact Academy képzés

IMPACT HUB Budapest

Az Impact Hub egy nemzetközi hálózat, amelynek a világ közel 80 nagyvárosában található irodái katalizátorok, ernyőszervezetek azoknak, akiket foglalkoztatnak a társadalmi, környezeti problémákra adható megoldások – üzleti, vagy egyéni szinten. Olyan kezdeményezésekkel és vállalkozásokkal foglalkoznak, amik a profit mellett egyéb maradandó értékeket is teremtenek, és elősegítik a társadalom fejlődését.

Nézd meg az IMPACT HUB Budapest infografikáját!